RSS Feed
TOP

HIDUP BERTAQWA

dipetik dari majalah HALUAN edisi sept/okt 2006


Umar ibn Abd Al-Aziz yang dilahirkan di Madinah telah menjawat sebagai khalifah pada tahun 99H,telah menyampaikan ceramah pertama beliau kepada kaum muslimin.


"Aku menganjurkan kepadamu agar bertaqwa kepada Allah,sebab taqwa itu merupakan sebaik-baik tempat bersandar bagi segala sesuatu.Sesungguhnya umat islam tidak berselisih mengenai dinar dan dirhamnya.Demi Allah,aku tidak menyampaikan sesuatu yang bathil atau mencegah seseorang dari memperoleh kebenaran.Kerananya taatlah padaku selama akau taat pada Allah.Apabila aku bermaksiat padaNya,tidak wajib bagimu taat kepadaku"


Islam sentiasa menganjurkan umatnya untuk bertaqwa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh agar dapat menghindarkan diri daripada kemuingkaran dan kebinasaan.Tidak ada sandaran yang terbaik di dunia ini melainkan segalanya kita bergantung pada Allah.Manusia tidak boleh bergantung hidup kepada sesama manusia atau dengan makhluk Allah yang lain.Segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan secara bersungguh-sungguh,akhirnya diserahkan kepada Allah untuk menentukan natijahnya.


Sebagai pemimpin juga kita hendaklah menunjukkan suri tauladan yang baik kepada mereka yang di bawah pimpinan kita.Ini termasuk dengan kepimpinan bawahan seperti pemimpin kepada keluarga dan masyarakat sekeliling.Konsep qudwah hasanah hemdaklah dipraktikkan dengan sebaik mungkin, supaya masyarakat menjadi harmoni dan negara kita mendapat keberkatan daripada Allah SWT.

0 comments: