RSS Feed
TOP

RAMADHAN KAREEM...

Ruh dan Semangat Ramadhan...
Sejauh manakah semangat kita menyambut bulan ni berbanding kita menyambut Syawal.Moga dengan beberapa nasihat daripada junjungan besar lagi agung dapat meningkatkan semangat kita bagi menerima tetamu, Ramadhan:
1. Ikhlas (murni) untuk Allah SWT dalam segala ibadah yang kita lakukan. Ikhlas untuk Allah SWT adalah ruh segala ketaatan, kunci agar segala kebaikan diterima di sisi-Nya serta pintu bagi pertolongan dan taufiq Tuhan semesta alam. Sesuai dengan kadar niat, keikhlasan dan kesungguhan terhadap Allah SWT dan dalam mengingatkan pelbagai kebaikan, sesuai kadar itu pula pertolongan Allah SWT datang kepada seorang hambanya yang beriman. Ibnu al-Qayyim berkata: “Sesuai dengan kadar niat seorang hamba, kehendak dan keinginannya dalam hal itu, seperti itu pula taufiq Allah SWT dan pertolongan-Nya”.
Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk ikhlas dalam beramal, untuk Dia semata,tidak untuk sesiapa pun selain-Nya seperti dalam surah al-Bayyinah ayat 5."Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus. "(Q.S. Al-Bayyinah: 5).
Jika seseorang yang sedang berpuasa mengetahui bahwa ikhlas adalah pintu bagi pertolongan dan taufiq Allah SWT, maka hal ini akan menjadi motivasi yang sangat baik baginya untuk melakukan segala bentuk ketaatan kepada Allah SWT dengan optimum{(Puasa + Ikhlas untuk Allah) = semangat dan motivasi tinggi}
2. Mengetahui bahawa nabi Muhammad -shallallahu 'alaihi wa sallam- setiap menjelang kedatangan bulan Ramadhan selalu memberi berita gembira kepada para sahabatnya. Hal ini menunjukkan bahawa Ramadhan adalah bulan yang agung, dan agung pula setiap usaha untuk melakukan perbagai bentuk ketaatan dan ibadah secara optimum. Disebutjab dalam satu riwayat bahawa:“ Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, Allah telah wajibkan atas kalian puasa disiang harinya. (H.R. Ahmad).
3. Merasakan pahala yang agung yang telah Allah SWT siapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Diantaranya adalah:
a. Bahwa pahala orang yang berpuasa sangatlah besat, saking besarnya, tidak ada siapa pun yang mengetahuinya selain Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam sebuah hadits qudsi:"Semua amal manusia adalah miliknya, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah milik- Ku dan Aku yang akan memberikan balasannya (H.R. Bukhari).
b. Siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, maka ia akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun. Ini ganjaran satu hari, bagaimana kalau satu bulan penuh?! Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:Dari Abu Sa'id Al-Khudri -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: “ Saya mendengar Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: 'Siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah maka Allah SWT akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun'”. (Muttafaqun 'alaih).
c. Puasa akan memberi syafaat kepada yang melakukannya sehingga ia akan memasukkannya ke dalam syurga.Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: Dari Abdullah bin 'Amr -radhiyallahu 'anhu- bahwasanya Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat, puasa berkata: “Wahai Tuhanku! Saya telah mencegahnya dari makan dan syahwat di siang hari, oleh kerana itu terimalah syafaat saya untuknya!” . Lalu Al-QUr'an berkata: “Wahai Tuhanku, saya telah mencegahnya dari tidur di malam hari, oleh karena itu, terimalah syafaat saya untuknya!” . Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: “ Lalu syafaat keduanya diterima Allah SWT” . (H.R. Ahmad).
d. Di dalam syurga ada satu pintu yang bernama Al-Rayyan, pintu ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa.Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: Dari Sahl -radhiyallahu 'anhu dari nabi Muhammad -shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: “ Sesungguhnya di syurga ada satu pintu bernama Al-Rayyan, dari pintu ini akan masuk orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat, tidak ada siapapun selain mereka yang akan memasuki pintu ini, dikatakan (diserukan): Mana orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka semua berdiri, tidak ada seorang pun selain mereka yang memasuki pintu ini, jika orang-orang yang berpuasa telah masuk, maka pintu itu ditutup, sehingga tidak ada seorang pun selain mereka yang memasukinya”. (Muttafaqun 'alaih).
e. Puasa Ramadhan menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Rasulullah -shallallahu'alaihi wa salam- bersabda:Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: “ Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: 'Siapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah SWT, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni'”. (Muttafaqun 'alaih).
Dalam hadits lain Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- berkata: “ Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'solat lima waktu, Jumaat ke Jumaat dan Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus-penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi'” . (H.R. Muslim).
f. Pada bulan Ramadhan pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan akan dibelenggu.
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- bahwasanya Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: “ Jika datang bulan Ramadhan, maka pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka dibuka dan syaitan-syaitan dibelenggu” . (H.R. Muslim).
g. Doa orang yang berpuasa bulan Ramadhan dimakbulkan Allah SWT.Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: “ Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: 'Tiga orang yang doa mereka tidak ditolak; orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, Imam yang adil, dan doa orang yang dizalimi akan diangkat Allah SWT di atas awan dan dibuka untuknya pintu-pintu langit, dan Allah SWT berfirman: 'Demi izzahku, sungguh Aku akan mennolongmu walaupun setelah beberapa saat'” . (H. R. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia berkata: “Hadits ini hasan”.
Setelah kita ketahui betapa besar pahala yang Allah SWT sediakan bagi orang-orang yang berpuasa, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain membangun motivasi dan semangat untuk mengisi siang dan malam hari Ramadhan dengan pelbagai amalan soleh dan segala bentuk ketaatan.
4. Mengetahui bahwa di antara petunjuk Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam memperbanyak pelbagai bentuk ibadah.
Contoh yang diberikan Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau mengkhususkan Ramadhan dengan pelbagai ibadah, sesuatu yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan lainnya. Jika kita mengetahui bahwa beliau -shallallahu 'alaihi wa sallam memperbanyakkan pelbagai ibadah pada bulan ini, maka kita akan bersemangat untuk memperbanyak ibadah dalam rangka mencontoh dan meneladani beliau -shallallahu 'alaihi wa sallam.Allah SWT berfirman:"Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik." (Q.S. Al-Ahzab: 21).
5. Memahami dengan baik keberkatan-keberkatan yang ada di bulan Ramadhan.
a. Keberkatan rasa keimanan. Hal ini dapat kita saksikan betapa pada bulan ini seorang mukmin dilihat sangat kuat keimanannya, hatinya hidup, selalu tafakkur, dan cepat ingat dan sedar. Hal ini tentunya merupakan sebahagian daripada pemberian Allah SWT yang dilimpahkan kepada para hamba-Nya. Jika kita merasakan adanya keberkatan ini tentulah kita akan termotivasi dan meningkat semangat kita untukberibadah.
b. Keberkatan kekuatan fizikal. Ketika seseorang berpuasa, walaupun ia tidak makan dan minum, namun sebenarnya kekuatan fizikalnya sedang bertambah, sehingga akan terasa ringan baginya untuk menjalankan berbagai ibadah, baik berupa solat, zikir, membaca Al-Qur'an, tarawih dan sebagainya.
c. Keberkatan waktu. Ketika kita berada di bulan Ramadhan, dalam satu hari satu malam kita mampu melakukan pelbagai ibadah yang jika diukur secara kuantitatif mungkin sesuatu yang baru yang boleh kita lakukan dalam beberapa hari di luar Ramadhan. Hal ini adalah tanda keberkatan waktu yang Allah SWT berikan kepada para hamba-Nya di bulan Ramadhan. Jika kita menyedari hal ini pastilah akan termotivasi untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadhan yang penuh keberkatan ini.
6. Memahami karakteristik-karakteristik Ramadhan, diantaranya adalah:
a. Bau tidak sedap yang keluar dari mulut orang yang berpuasa di sisi Allah SWT adalah lebih baik dari pada minyak misk.Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- dari nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: “ Semua amal manusia adalah miliknya, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah milik-Ku dan Aku yang akan memberikan balasannya, dan sungguh, bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa di sisi Allah SWT lebih wangi dari pada parfum misik (H.R. Bukhari).
Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata: “Orang yang berpuasa pastilah mulutnya akan mengeluarkan bau yang tidak sedap bagi manusia, sebab perutnya sedang kosong, akan tetapi, karena hal ini terjadi dalam rangka taat kepada Allah SWT, maka di sisi Allah SWT adalah lebih wangi daripada bau misk, sama halnya dengan darah orang yang mati syahid, pada hari kiamat ia akan menghadap Allah SWT dengan luka-luka yang dideritanya, warnanya warna darah, namun bau yang dikeluarkannya lebih wangi daripada minyak misk”. (Lathaiful Ma'arif, h. 277).Lebih lanjut Ibnu Rajab menjelaskan:"Bau wangi mulut orang yang berpuasa di sisi Allah SWT itu mempunyai dua erti, iaitu:
(1) Puasa adalah sesuatu yang rahsia antara seorang hamba dengan Allah SWT di dunia, maka di akhirat Allah SWT akan menampakkannya secara terbuka di hadapan semua makhluk.
(2) Siapa saja yang taat kepada Allah SWT, lalu dari ketaatannya ini muncul hal-hal yang oleh manusia tidak disukai, maka sesungguhnya segala hal yang muncul darinya yang tidak disukai manusia itu adalah sesuatu yang disukai Allah SWT di akhirat”. (Lathaiful Ma'arif dengan diringkas).
b. Setiap hari para malaikat memintakan pengampunan bagi orang-orang yang berpuasa.
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda: “ Pada bulan Ramadhan umatku diberi lima hal yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya; bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah SWT daripada minyak misk, para malaikat memohon pengampunan untuk mereka sehingga mereka berbuka, setiap hari Allah SWT mempercantikkan syurga, kemudian berfirman: “ Hampir-hampir para hambaKu yang soleh mendapati pelbagai beban dan rasa sakit, dan akhirnya mereka sampai kepadamu (syurga), para syaitan dibelenggu, sehingga mereka tidak mampu mencapai sesuatu yang di luar Ramadhan mereka mampu mencapainya, dan pada akhir Ramadhan Allah SWT memberikan pengampunan, ditanyakan kepada Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- apakah malam yang dimaksud adalah lailatul qadar? Baginda -shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: Bukan, akan tetapi, setiap pekerja jika telah menyelesaikan kerjanya niscaya akan diberikan upahnya secara penuh” . (H. R. Ahmad).
c. Setiap hari syurga berhias dan mempercantik diri dalam rangka menyambut kedatangan orang-orang yang berpuasa.
d. Pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu.
e. Pada bulan Ramadhan terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, siapa saja yang mendapatkannya bererti ia telah mendapatkan segala kebaikan dan siapa yang terhalang untuk mendapatkannya bererti ia benar-benar orang yang terhalang dari segala kebaikan.
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: “ Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: “ Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang membawa berkah, Allah SWT telah mewajibkan puasa pada siang harinya, pintu-pintu syurga di buka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu, pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, siapa yang terhalang dari kebaikannya bererti benar-benar terhalang” . (H.R. An-Nasa-i).
f. Pada malam terakhir Ramadhan, Allah SWT memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berpuasa.
g. Pada setiap malam Ramadhan ada orang-orang yang dibebaskan Allah SWT dari neraka.Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: “ Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: 'Jika awal Ramadhan tiba, syaitan-syaitan dan jin-jin pembangkang dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, sehingga tidak satu pun pintu yang dibuka, dan pintu-pintu syurga dibuka, sehingga tidak satu pun ditutup, dan ada seorang penyeru berkumandang: 'Wahai para pencari kebaikan, silakan datang dan wahai pencari keburukan silakan surut, dan Allah SWT mempunyai orang-orang yang dimerdekakan dari neraka, dan hal ini terjadi pada setiap malam'” . (H.R. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).
7. Merasakan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang khas, sebab ia menjadi milik Allah SWT dan Dia-lah yang akan memberikan pahalanya kepada kita setelah kita berada di syurga.Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:
Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu- dari nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda: “ Semua amal manusia adalah miliknya, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah milik-Ku dan Aku yang akan memberikan balasannya, dan sungguh, bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa di sisi Allah SWT lebih wangi dari pada parfum misik (H.R. Bukhari).
8. Mengetahui tingkat kesungguhan para sahabat -radhiyallahu 'anhum- dan salaf shalih dalam meningkatkan ibadah dan segala bentuk ketaatan pada bulan Ramadhan ini.Pada bulan yang mulia ini para sahabat nabi berlumba-lumba dalam melakukan pelbagai kebaikan, baik dalam bentuk shalat malam, tilawatil Qur'an, membantu fakir miskin, memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa dan bahkan berjihad fi sabililllah.
9. Mengetahui bahawa ibadah puasa akan memberi syafaat kepada yang melakukannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan keutamaan-keutamaan puasa Ramadhan.
10. Mengetahui bahwa bulan Ramadhan dalah syahrul Qur'an dan syahrush-shabr (bulan Al-Qur'an dan bulan kesabaran).Dengan mengetahui keistimewaan-keistimewaan ini, nescaya akan terbangun semangat dan motivasi kita untuk memperbanyak ibadah pada bulan yang mulia ini.Allah SWT berfirman:"Dan pada yang demikian ini hendaklah orang-orang saling berlumba-lumba"(Q.S. Al-Muthaffifin: 26).
Semoga Allah SWT berikan taufiq, hidayah dan kekuatan kepada kita semua untuk memaksimakan bulan Ramadhan tahun ini, dan semoga kita semua diberi kesempatan untukbertemu Ramadhan ba'da Ramadhan dalam keadaan yang terbaik, amin.
read more "RAMADHAN KAREEM..."

TOP

Menyambung kembali apa yang telah terputus


Alhamdulillah, hari ini 06/09/08 (8.00-2.30 pm) bermulalah kehidupan ana kembali sebagai seorang mahasiswa...menyambung kembali pelajaran yang telah sekian lama ditinggalkan secara jarak jauh(e-learning) di OUM >>open university malaysia. dalam course BEME (Bachelor of Education-Mechanical Engineering)


Course ni agak special kerana selepas pengajian, kita boleh memilih sama ada untuk menjadi murabbi atau engineer.Kire double degree la ni.


Doakan ana iltizam dan ini sebagai salah satu wasilah untuk meningkatkan martabat Islam yang kian hari dicalari...insya-Allah
read more "Menyambung kembali apa yang telah terputus"

TOP

Selamat berjuang sahabat2ku...


02/09/08 ,03.00 am waktu malaysia

6 org pelajar MATRI(marhallah khassah 2) berlepas ke Jordan

dengan matlamat menjadi duta Islam dan Matri,i'allah

menyambung pelajaran dalam peringkat ijazah-perbankan,usuluddin,syariah

Semoga pergi nya kalian membuka satu peluang lg untuk menyebarkan Islam

Tahniah buat saudara Dzofir, Anas Abd Hadi, Usamah Baderol Allam, Mohd Hilal Asyraf bin Abd Razak, Ammar bin Ismail, syed Mazlan dan Saudara Sahel bin Nordin yg akan bertolak pada 09hb ini.


Bertemu dan berpisah kerana Allah,pasti ada hikmah yang tersembunyi,insya-Allah
read more "Selamat berjuang sahabat2ku..."

TOP

Alhamdulillah...sekali lagi


JOHAN LARIAN MATRI KATEGORI STAF 2008


Alhamdulillah ini merupakan tahun kedua ana mendapat johan larian m3 bagi kategori staf.

Segala puji dan syukur bagi Allah.Ini rahmat-Nya dan ujian-Nya.Semoga kejayaan ini adalah untuk pembangunan diri dan Islam dan berterusan.

Cuma apa yg ingin dikomentarkan di sini ialah tentang kurangnya kesedaran pelajar terutamanya tentang objektif pertandingan ini.Kehambaran penyertaan tahun ini terasa sekali,mungkin pelbagai faktor menghimpit tapi yang nyatanya kepekaan pelajar sebagai daie semakin berkurangan.Tidak merasakan program ini sebahagian dari tuntutan.


Kita berlari bukanlah seperti orang biasa berlari yang hanya ingin mengejar kejayaan, tempat pertama dan kedudukan di mata masyarakat.Tidak!Tetapi kita mempunyai visi dan misi tersendiri di sebalik tentatif program itu,Anda tahu apa objektifnya, ana pun tahu.Jadi tak perlulah ana huraikan lagi.Muhasabah kembali...
read more "Alhamdulillah...sekali lagi"

TOP

Kursus Warden
Pada 21-23/08/08 telah berlangsung satu seminar-SEMINAR INSTITUSI PENDIDIKAN HALUAN yang mengumpulkan pesertanya dari kalangan guru besar@mudir, pen kanan HEM dan warden2 dari semua sekolah HALUAN. di Kolej Mara Kulim.Kursus ini adalah anjuran HALUAN dan APEL yang bertujuan mengkaji dan membincangkan semula. misi, visi, pelaksanaan, modul, schedule dan masalah2 yang dihadapi di setiap sekolah dan penyelesaiannya.Dengan adanya seminar seperti ini akan mampu meningkatkan kredit pendidikan kita dari semua sudut yang syar'ie.


read more "Kursus Warden"

TOP

Surprise on my birthday!!!


Empat hari selepas 2dekad ialah hari jadi ana yang ke-22.......29 mei..tapi seperti biasala ana buat x kisah jer sebab memang x pernah diajar menyambut birthday dari kecil lg.kalau ada pun, hanya sahabt2 satu batch dan org2 yg ingat ana akan sms wish pada ana....yg tu je..

Tapi alhamdulillah tahun ini Allah bagi kelainan skit...birthday ana diraikan oleh seseorang yang amat ana kasihi, hormati dan kagumi.Dialah mentor ana.yang banyak memberi tunjuk ajar tentanfgkehidupan di m3 sebagai seorang pendidik,warden dan coach.Dialah sang murabbiku...UST MAHADZIR.


Ust, terima kasih untuk segalanya.Semoga Allah merahmati hidupmu.Doakan ana selalu sahabat2.Dengan meningkatnya umur ini, bertambah masuliyah.harapnya agar ana x ter'jatuh' dari landasan ini, dan jika terjatuh sekalipun, mampu bangun kembali,insya-Allah.

read more "Surprise on my birthday!!!"

TOP

SAMBUTAN 2 DEKAD M3


Alhamdulillah, pada 23-25 Mei lalu, Ma'had Attarbiyah Al-Islamiyah telah mengadakan sambutan 2 dekad sempena 20 tahun ia beroperasi sebagai pusat mendidik jiwa dan hati manusia,bertemakan KESINAMBUNGAN TARBIYAH TERAS GENERASI BERWAWASAN.


Sambutan ini dilihat sebagai satu post mortem bagi menilai segala kekuatan dan kelemahan sepanjang tempoh 20 tahun MATRI,menarik kembali bekas pelajar2nya untuk mengimbau segala kenangan dan apa yang telah didapati d MATRI serta sebagai satu usaha untuk menghubungkan semula pelbagai generasi.


Pelbagai aktiviti telah diadakan seperti pameran badan beruniform, pertandingan roket, jualan gerai, penyampaian hadiah bagi pelajar cemerlang, ucapan wakil menteri besar serta amanat Mudir.


Semoga usaha yang baik ini dapat diteruskan lagi pada masa2 akan datang, insya-Allah.Dan semoga segala resolusi dapat diterjemahkan menjadi realiti.Amin.
read more "SAMBUTAN 2 DEKAD M3"

TOP

bagaimana menangani mereka???

Assalamualaikum, post kali ini lebih pada perbincangan bersama.moga kita dapat berkongsi sesuatu yang baik dan diredhai Allah.
Alhamdulillah thn ini merupakan thn pertama secara rasminya ana menjadi guru di sebuah sekolah.Sekolah ini tidak dinafikan akhlak pelajarnya adalah yang terbaik di dalam dunia bak kata sir Abdoh jika dibandingkan dengan sekolah lain.Namun ia bukanlah bermaksud yang paling baik itu adalah sempurna.Masih terdapat sebilangan kecil pelajar yang cuba mengadaptasikan manhaj dari luar dan dikhuatiri golongan ini semakin seronok 'membiak'.
Ana bukanlah seorang yang professional apatah lagi berpengalaman mengendalikan pelajar bermasalah.Inilah tahun pertama ana yang penuh dengan ujian Allah(bukti kasih-Nya).
Merokok, bercouple, bertumbuk sehingga berdarah kepala, fly menggunakan nama ana, sms plajar puteri, pelajar 'songsang' ,wujudnya geng di kalangan form2, waden hampir2 disaman dan banyak lagi

Apa yang sebenarnya mereka inginkan???
Bolehkah antum jawab pada ana dengan mengenepikan perasaan marah pada mereka terlebih dahulu....

kadang2 jiwa ini lemah kerana setiap hari berhadapan dengan kes2 sebegitu...letih
tapi ana teringat kata2 mentor ana, UST MAHADZIR, bahawa kita kena rasa ini mungkin satu2nya bekalan kita,..maka kalau kita tidak mendidik mereka, mungkin kita tiada bekalan lagi untuk pulang menghadap Allah.
Kata2 inilah yang selalu meningkatkan jiddiyah ana.
Doakan ana di jalan ini sahabat2...bersama anak2 didikku
read more "bagaimana menangani mereka???"

TOP

Kemenangan yang dilewatkan oleh Allah swt!!!Alhamdulillah pada 12 Mei 2008, pasukan BOLA TAMPAR MATRI telah mendapat johan dalam kategori lelaki U-18 setelah hampir 8 tahun hanya mendapat naib johan.Sesungguhnya kemenangan ini adalah kemenangan yang dinanti2kan.Semoga kejayaan ini dapat dikekalkan pada tahun2 akan datang walaupun dengan kehadiran pemain2 baru.Semoga kita sama2 merasai bahawa ini adalah salah satu bekalan kita, dan medan kita..

Sekalung tahniah diucapkan pada


PENGURUS PASUKAN : UST MAHADZIR MUHAMMAD

JURULATIH : CIKGU SAIFUL RAHMAN BIN CHE ANI

PEN JURULATIH : MOHD SAHEL BIN NORDIN

ABG2 PLM YG MEMBANTU : NU'MAN(BOR)

MEOR MUHAYMIN

IKHWAN ROSLI

IKRIMAH HUSNI

RAJA M.AZMAN

AKHYAR AHMAD FARID

BARISAN PEMAIN : HILAL ASYRAF BIN ABD RAZAK

MEOR ABD RAHIM BIN MAHAMAT POZI

MOHD ZULKARNAIN BIN AHMAD

ABD QAHAR S/O ABD WAHAB

AHMAD RIDHWAN MOHD ZAIN

MOHD WAFIY AKMAL BIN KHADRI

MOHD NAJMI BIN MAHYIDDIN

OMAR BIN ABDULLAH

FITRI BIN AMRON

ABDULLAH FARHAN BIN HASHIM

AHMAD RAMADHAN BIN YUSOFF

AHMAD IHSAN BIN ROSLI

"kemenangan dilewatkan oleh Allah swt agar seseorang individu dapat mencurahkan sepenuh kudrat dalam mencapai kejayaan. Oleh itu setelah dicurahkan segala kekuatan dan keupayaan, maka barulah Allah memberi pertolongan.Kemenangan itu bukanlah bagai mengharapkan bulan jatuh ke riba tetapi memerlukan pengorbanan dari semua aspek sepenuhnya.Jika terdapat perkara sampingan yang kurang penting diutamakan, maka kejayaan utama tidak akan diutamakan"read more "Kemenangan yang dilewatkan oleh Allah swt!!!"